Lisam

Mostrant els 2 resultats

Lisam és un fabricant d’eines de poda pneumàtiques, especialment tisores i serres accionades per compressor agrícola.